Vastuvõtt Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli

Uute õpilaste vastuvõtt 2022/2023. õppeaastaks

MUUSIKAOSAKONNAS kestab õppetöö nooremas astmes 4 ja vanemas astmes 3 aastat, 4 – 8 tundi nädalas. Põhipillideks on klaver, akordion, viiul, vioola, kitarr, saksofon. 

Uute õpilaste vastuvõtt toimub konkursi alusel. Katsetele ootame muusikahuvilisi poisse ja tüdrukuid, kes 1. septembriks on vähemalt 7-aastased.

Vastuvõtukatsetel püüame välja selgitada kandidaatide musikaalsuse ja rütmitunde. Iga osaleja kannab saateta ette vabalt valitud laulu.

Muusikaosakonna vastuvõtukatsed toimuvad 11. mail 2022 kell 12.00 - 14.00 ja vajadusel 17.00 - 18.00 Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli II korrusel kabinetis 204.

Laps võtab katsetele tulles kaasa lapsevanema avalduse. Avalduse blanketi saab kooli sekretärilt, kodulehelt või kohapeal. Avalduse võib saata ka eelnevalt e-maili kaudu.

Muusikaosakonna eelkool alustab tööd septembris. Vastuvõtt avalduste alusel. Avaldusi võtame vastu 22. august kuni 29. august.

Õppemaks põhiõppes 15 €, eelkoolis 7 € kuus, eelkoolis pilliõppega 9 €.

Täiendavad vastuvõtukatsed on 31. augustil kell 13.00 - 15.00. Täiendavad vastuvõtukatsed toimuvad Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli II korrusel kabinetis 204. 

KUNSTIOSAKONNAS kestab õppetöö kokku 8 aastat (noorem ja vanem kooliaste), 6 – 7 tundi nädalas.

Õppekavas on maalimine, joonistamine, kompositsioon, vormiõpetus ja kunstiajalugu, vanematel kursustel lisaained. Avalduse blanketi saab kooli sekretärilt või kooli kodulehelt

Kunstikooli tegevusega saab tutvuda 11. mail vahemikus kell 12.00 – 18.00. Õpilased, kes on eelkoolis, saavad jätkata õpinguid õppenõukogu otsuse ja vanema avalduse alusel.

Sügisel üldhariduskoolis (1. klassis) õpinguid alustavad tüdrukud ja poisid on oodatud kunstiosakonna eelkooli. Eelkool alustab tööd septembris. Vastuvõtt avalduste alusel. Avaldusi eelkooli võetakse vastu 22. – 29. august.

Õppemaks põhiõppes 12 €, eelkoolis 8 € kuus.

Info kool [at] tarvastu.vil.ee; 436 6383

Avalduse blanketid:
Avaldus kunstiosakonna eelkooli
Avaldus muusikaosakonna eelkooli
Avaldus muusikaosakonna põhiõppesse
Avaldus kunstiosakonna põhiõppesse