Kooli vastuvõtt

Vastuvõtt lõppenud! Uusi õpilasi võtame vastu järgmisel õppeaastal. 

 

LAHTISTE USTE PÄEVAD 23. JA 24. AUGUSTIL 2021

Tarvastu Muusika- ja Kunstikool kutsub kõiki uusi ja vanu huvilisi avatud uste päevale. Huvikooli uksed on avatud 23. augustil kell 17.00 – 19.00 ja 24. augustil kell 10.00 – 12.00.

Muusikaosakonna õpetajad tutvustavad lastele pille ning igal täistunnil (23.08 kell 17.00 ning 18.00 ja 24.08 kell 10.00 ning 12.00) proovitakse läbi muusikakooli katsed. 

Katsetel oodatakse lapsi, kes on 1. septembriks vähemalt 7-aastased. Vastuvõtukatsetel püüame välja selgitada kandidaatide musikaalsuse ja rütmitunde. Iga osaleja kannab saateta ette vabalt valitud laulu. Muusikaosakonna vastuvõtukatsed toimuvad Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli II korrusel kabinetis 204 25. augustil kell 11.00 – 13.00 ja vajadusel kell 17.00 – 18.00.

Avaldusi saab esitada huvikooli astumiseks kuni 30. augustini. Täiendavad katsed toimuvad 2. septembril kell 13.00 – 15.00.

Kunstiosakond tutvustab oma erialasid läbi töötubade.

23. augustil kell 17.00 ja 24. augustil kell 10.00 KLASSIKALINE JOONISTAMINE. Töötuba viib läbi õpetaja Kälina. Räägitakse, mis on joonistamine, peamised joonistamisvahendid.

23. augustil kell 18.00 ja 24. augustil kell 11.00 SKULPTUUR. Töötuba viib läbi õpetaja Kälina. Voolitakse savist, räägitakse glasuurimisest ja kipsitöödest.

23. augustil kell 17.00 ja 24. augustil kell 10.00 NATÜÜRMORDI MAALIMINE. Töötuba viib läbi õpetaja Kristi või õpetaja Ave.

23. augustil kell 18.00 ja 24. augustil kell 18.00 KOMPOSITSIOON/MAAL. Töötuba viib läbi õpetaja Kristi või õpetaja Ave.
 

 

Uute õpilaste vastuvõtt 2021/2022. õppeaastaks

 

MUUSIKAOSAKONNAS kestab õppetöö nooremas astmes 4 ja vanemas astmes 3 aastat, 4 – 8 tundi nädalas. Põhipillideks on klaver, akordion, viiul, vioola, kitarr, saksofon, plokkflööt. Valikainetena saab õppida lisapilli, hääleseadet, noodigraafikat ja helidisaini.

Uute õpilaste vastuvõtt toimub konkursi alusel. Katsetele ootame muusikahuvilisi poisse ja tüdrukuid, kes 1. septembriks on vähemalt 7-aastased.

Vastuvõtukatsetel püüame välja selgitada kandidaatide musikaalsuse ja rütmitunde. Iga osaleja kannab saateta ette vabalt valitud laulu.

Muusikaosakonna vastuvõtukatsed toimuvad Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli II korrusel kabinetis 204  25. augustil 2021 kell 11.00 - 13.00 ja vajadusel 17.00 - 18.00.

Laps võtab katsetele tulles kaasa lapsevanema avalduse. Avalduse blanketi saab kooli sekretärilt või kohapeal.

Muusikaosakonna eelkool alustab tööd septembris. Vastuvõtt avalduste alusel.

Õppemaks põhiõppes 15 €, eelkoolis 7 € kuus, eelkoolis pilliõppega 9 €.

Avaldusi võtame vastu kuni 30. augustini. Täiendavad vastuvõtukatsed on 2. septembril kell 13.00 - 15.00.

 

KUNSTIOSAKONNAS kestab õppetöö kokku 8 aastat (noorem ja vanem kooliaste), 6 – 7 tundi nädalas.

Õppekavas on maalimine, joonistamine, kompositsioon, vormiõpetus ja kunstiajalugu, vanematel kursustel lisaained. 2021. aasta  sügisel saavad soovijad õppima asuda I, II ja III kursuse vabadele kohtadele.  Avalduse blanketi saab kooli sekretärilt.

Sügisel üldhariduskoolis (1. klassis) õpinguid alustavad tüdrukud ja poisid on oodatud kunstiosakonna eelkooli. Eelkool alustab tööd septembris. Vastuvõtt avalduste alusel.

Õppemaks põhiõppes 12 €, eelkoolis 8 € kuus.
Info tel 436 6383

Avalduse blanketid:
Avaldus kunstiosakonna eelkooli
Avaldus muusikaosakonna eelkooli
Avaldus muusikaosakonna põhiõppesse