Kooli vastuvõtt

 

Uute õpilaste vastuvõtt 2020/2021. õppeaastaks

 

MUUSIKAOSAKONNAS kestab õppetöö nooremas astmes 4 ja vanemas astmes 3 aastat, 4 – 8 tundi nädalas. Põhipillideks on klaver, akordion, viiul, vioola, kitarr, saksofon, plokkflööt. Valikainetena saab õppida lisapilli, hääleseadet, noodigraafikat ja helidisaini.

Uute õpilaste vastuvõtt toimub konkursi alusel. Katsetele ootame muusikahuvilisi poisse ja tüdrukuid, kes 1. septembriks on vähemalt 7-aastased.

Vastuvõtukatsetel püüame välja selgitada kandidaatide musikaalsuse ja rütmitunde. Iga osaleja kannab saateta ette vabalt valitud laulu.

Muusikaosakonna vastuvõtukatsed toimuvad Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli II korrusel kabinetis 204  neljapäeval, 3. septembril 2020 kell 11.00 - 13.30 ja 16.00 - 17.30.

Laps võtab katsetele tulles kaasa lapsevanema avalduse. Avalduse blanketi saab kooli sekretärilt või kohapeal.

Muusikaosakonna eelkool alustab tööd septembris. Vastuvõtt avalduste alusel.

Õppemaks põhiõppes 15 €, eelkoolis 7 € kuus, eelkoolis pilliõppega 9 €.

 

KUNSTIOSAKONNAS kestab õppetöö kokku 8 aastat (noorem ja vanem kooliaste), 6 – 7 tundi nädalas.

Õppekavas on maalimine, joonistamine, kompositsioon, vormiõpetus ja kunstiajalugu, vanematel kursustel lisaained. 2020. aasta  sügisel saavad soovijad õppima asuda I kursusele ning II ja III kursuse vabadele kohtadele.  Avalduse blanketi saab kooli sekretärilt.

Sügisel üldhariduskoolis (1. klassis) õpinguid alustavad tüdrukud ja poisid on oodatud kunstiosakonna eelkooli. Eelkool alustab tööd septembris. Vastuvõtt avalduste alusel.

Õppemaks põhiõppes 12 €, eelkoolis 8 € kuus.
Info tel 436 6383