Õppetöö

Õppenõukogu


Õppenõukogud

1. 03.12.2019    I trimestri kokkuvõte

2. 17.03.2020   II trimestri kokkuvõte

3. 08.06.2020   III trimestri ja õppeaasta kokkuvõte, õpilaste tunnustamine

4. 11.06.2020   9. klassi lõpetamine, õpilaste tunnustamine

5. 18.06.2020   12. klassi lõpetamine, õpilaste tunnustamine, õppevõlgnevuste analüüs

6. 28.08.2020   Õppeaasta lõpetamine, 2019/20 õppeaasta analüüs, õppetöö korraldus 2020/21, üldtööplaani kinnitamine

 

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee

 

Õppenõukogud

1. 03.12.2019    I trimestri kokkuvõte

2. 17.03.2020   II trimestri kokkuvõte

3. 08.06.2020   III trimestri ja õppeaasta kokkuvõte, õpilaste tunnustamine

4. 11.06.2020   9. klassi lõpetamine, õpilaste tunnustamine

5. 18.06.2020   12. klassi lõpetamine, õpilaste tunnustamine, õppevõlgnevuste analüüs

6. 28.08.2020   Õppeaasta lõpetamine, 2019/20 õppeaasta analüüs, õppetöö korraldus 2020/21, üldtööplaani kinnitamine

 

Haldusjärelevalvet õppeasutuse õppe- ja kasvatustegevuse õiguspärasuse üle teostab Haridus- ja Teadusministeerium, Munga 18, Tartu 50088, telefon 735 0222, e-post: hm@hm.ee