Vastuvõtt

Õppesuunad


1) loodus-majandusõppe valikained: majandus- ja ettevõtlusõpetus, erinevad loodusainete kursused, õpilasfirmad, majandus- ja modelleerimismängud.

2) sotsiaal-humanitaar valikained: multimeedia, animatsioon, kultuurilugu.

  • veel valikained:

karjääriõpetus, programmeerimine - robootika, koolitelevisioon, rahvatants, kogukonnapraktika, LARP, infotehnoloogia, avalik esinemine, riigikaitseõpetus, rahvusvaheline humanitaarõigus, rahvusvaheline projektijuhtimine, erinevad psühholoogiakursused, valikained koostöös Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli, Tartu Ülikooli ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga, õpikojad, töövarjupäevad. 

1) loodus-majandusõppe valikained: majandus- ja ettevõtlusõpetus, erinevad loodusainete kursused, õpilasfirmad, majandus- ja modelleerimismängud.

2) sotsiaal-humanitaar valikained: multimeedia, animatsioon, kultuurilugu.

  • veel valikained:

karjääriõpetus, programmeerimine - robootika, koolitelevisioon, rahvatants, kogukonnapraktika, LARP, infotehnoloogia, avalik esinemine, riigikaitseõpetus, rahvusvaheline humanitaarõigus, rahvusvaheline projektijuhtimine, erinevad psühholoogiakursused, valikained koostöös Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli, Tartu Ülikooli ja TÜ Viljandi Kultuuriakadeemiaga, õpikojad, töövarjupäevad.