Õppetöö

Koolivaheajad

I vaheaeg        25. oktoober – 31. oktoober 2021

II vaheaeg       23. detsember 2021 – 9. jaanuar 2022

III vaheaeg      28. veebruar – 6. märts 2022

IV vaheaeg      25. aprill – 1. mai 2022 (v.a 12. klass)

V vaheaeg (v.a lõpuklassid)  14. juuni – 31. august 2022

 

Trimestrite ja poolaasta ajad põhikoolis 2021/2022. õppeaastal

I trimestri lõpp           26. november 2021

II trimestri lõpp            18. märts 2022

III trimestri lõpp           10. juuni 2022

 

I poolaasta lõpp          21. jaanuar 2022

II poolaasta lõpp           10. juuni 2022

 

Põhikooli trimestrihinded pannakse välja iga trimestri lõpus; viimase trimestri ja aastahinded 1. - 8. klassis 08.06.2022, 9. klassis 26.05.2022

 

10. ja 11. klassi kursusehinnete väljapanemise ajad 2021/2022. õppeaastal

1 tund nädalas            10. juuni

2 tundi nädalas           28. jaan           10. juuni

3 tundi nädalas           26. nov            11. märts         10. juuni

4 tundi nädalas            5. nov              28. jaan           1. aprill            10. juuni

5 tundi nädalas           22. okt              17. dets           18. veeb          14. aprill            10. juuni

10. ja 11. klassi kursusehinded pannakse välja iga kursuse lõpus; viimase kursuse hinded 08.06.2022.

 

12. klassi kursusehinnete väljapanemise ajad 2021/2022. õppeaastal

1 tund nädalas            22. aprill

2 tundi nädalas           17. dets           22. aprill

3 tundi nädalas           19. nov             4. veeb             22. aprill

4 tundi nädalas            22. okt            22. dets             18. veeb             22. aprill

5 tundi nädalas           15. okt             26. nov              21. jaan              11. märts            22. aprill

12. klassi kursusehinded pannakse välja iga kursuse lõpus; kooliastmehinded 22. aprill 2022.

 

Tasemetööde ajad

4. klass

· matemaatika (kirjalik) 14. - 17. september 2021

· eesti keel (kirjalik) 28. - 29. september 2021

· loodusõpetus (kirjalik) 6. - 7. oktoober 2021

 

7. klass

· matemaatika (kirjalik) 14. - 17. september 2021

· eesti keel (kirjalik) 30. september ja 1. oktoober 2021

· loodusõpetus (kirjalik) 4. - 5. oktoober 2021

· inglise keel (kirjalik) 8. oktoober; 11. oktoober 2021

· inglise keel (suuline) 8. oktoober; 11. - 13. oktoober 2021

 

Gümnaasiumi riigieksamid

Eesti keel (kirjalik)       25. aprill 2022

Inglise keel B1/B2 tase (kirjalik)    3. mai 2022

Inglise keel B1/B2 tase (suuline)   4. - 6. mai; 9. mai 2022

Matemaatika (kirjalik)     20. mai 2022

 

Põhikooli lõpueksamid

Eesti keel (kirjalik)       30. mai 2022

Matemaatika (kirjalik)  6. juuni 2022

Valikeksam bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik)        14.  juuni 2022

Valikeksam inglise, saksa või vene keeles võõrkeelena (suuline)      14.- 15. juuni 2022