Õppetöö

Koolivaheajad

I vaheaeg        19. oktoober – 25. oktoober 2020

II vaheaeg       23. detsember 2020 – 10. jaanuar 2021

III vaheaeg      22. veebruar – 28. veebruar 2021

IV vaheaeg      19. aprill – 25. aprill 2021 (v.a 12. klass)

V vaheaeg (v.a lõpuklassid)  14. juuni – 31. august 2021

 

Trimestrite ja poolaasta ajad põhikoolis 2019/2020. õppeaastal

I trimestri lõpp           20. november 2020

II trimestri lõpp            5. märts 2021

III trimestri lõpp           7. juuni 2021

 

I poolaasta lõpp          22. jaanuar 2021

II poolaasta lõpp           7. juuni 2021

 

10. ja 11. klassi kursusehinnete väljapanemise ajad 2019/2020. õppeaastal

1 tund nädalas            7. juuni

2 tundi nädalas           22. jaan           7. juuni

3 tundi nädalas           27. nov            12. märts         7. juuni

4 tundi nädalas            6. nov              22. jaan           1. aprill            7. juuni

5 tundi nädalas           16. okt              11. dets           19. veeb          16. aprill            7. juuni

 

Kooliastmehinnete väljapanemine gümnaasiumi lõpetajatele 16. aprill 2021

 

Tasemetööde ajad

21. – 22. september 2020        loodusõpetus (kirjalik)           7. klass          

23. – 24. september 2020        loodusõpetus (kirjalik)           4. klass

28. – 29. september 2020        matemaatika (kirjalik)            7. klass

30. sept – 1. oktoober 2020     matemaatika (kirjalik)             4. klass

 

Gümnaasiumi riigieksamid

Eesti keel        19. aprill 2021

Inglise keel      3. – 7. mai 2021

Matemaatika    21. mai 2021

 

Põhikooli lõpueksamid

Eesti keel        28. mai 2021

Matemaatika   3. juuni 2021

Valikaine         9.  juuni 2021