Õppetöö

Koolivaheajad

I vaheaeg        21. oktoober - 27. oktoober 2019

II vaheaeg       23. detsember 2019 – 5. jaanuar 2020

III vaheaeg     24. veebruar – 1. märts 2020

IV vaheaeg     20. aprill – 26. aprill 2020 (va 12. klass)

V vaheaeg (v.a. lõpuklassid)  10. juuni – 31. august 2020

 

Trimestrite ja poolaasta ajad põhikoolis 2019/2020. õppeaastal

I trimestri lõpp           29. november 2019

II trimestri lõpp          13. märts 2020

III trimestri lõpp          5. juuni 2020

 

I poolaasta lõpp          24. jaanuar 2020

II poolaasta lõpp         5. juuni 2020

 

10. ja 11. klassi kursusehinnete väljapanemise ajad 2019/2020. õppeaastal

1 tund nädalas            5. juuni

2 tundi nädalas           24. jaan           5. juuni

3 tundi nädalas           29. nov            13. märts         5. juuni

4 tundi nädalas           8. nov              24. jaan           3. aprill            5. juuni

5 tundi nädalas           18. okt            13. dets           14. veeb          9. aprill            5. juuni

 

Kooliastmehinnete väljapanemine gümnaasiumi lõpetajatele 17. aprill 2020

 

Tasemetööde ajad

24. - 25. september 2019        loodusõpetus (kirjalik)           7. klass          

1. - 2. oktoober  2019              loodusõpetus (kirjalik)           4. klass

12. mai 2020                           eesti keel (kirjalik)                  3. klass

13. mai 2020                           eesti keel (kirjalik)                  6. klass

 

Gümnaasiumi riigieksamid

Eesti keel        20. aprill 2020

Inglise keel     4.-11. mai 2020

Matemaatika   22. mai 2020

 

Põhikooli lõpueksamid

Eesti keel        1. juuni 2020

Matemaatika   4. juuni 2020

Valikaine         10.–11.  juuni 2020