Uudised

Ajamasin. Kolm päeva viikingiajas 07. oktoober Administraator


4.–6. oktoobrini said kaheksa Tarvastu gümnaasiumi 6. klassi õpilast osaleda Saulas Viikingite Külas toimunud viikingilaagris koos Kohtla-Järve kesklinna põhikooli noortega. Viikingite Küla ja Laste ja Noorte Elava Ajaloo Klubi “Loki Rebased” MTÜ korraldasid väga tiheda tegevuskavaga mitmekesise ja põneva ürituse.

Antud projekti ideeks oli tutvustada noortele ajaloohuvilistele Eesti viikingiaega, õppida ja oma käega proovida viikingiaegseid tegevusi, käsitööd, mänge ja eluviisi.

Lisaks populariseerida projekti tegevuste kaudu noorte seas eesti kultuuri ja ajalugu, kasvatada tolerantsust ning austust muude kultuuride ja keelte vastu.

Selgeks märgiks sellest, kuidas noortele laagris meeldis, oli kolmapäeval kojusõidubussis esitatud nõudmine: “Teeme veel!“

 

                                                    Õpetaja A. Kaldra

4.–6. oktoobrini said kaheksa Tarvastu gümnaasiumi 6. klassi õpilast osaleda Saulas Viikingite Külas toimunud viikingilaagris koos Kohtla-Järve kesklinna põhikooli noortega. Viikingite Küla ja Laste ja Noorte Elava Ajaloo Klubi “Loki Rebased” MTÜ korraldasid väga tiheda tegevuskavaga mitmekesise ja põneva ürituse.

Antud projekti ideeks oli tutvustada noortele ajaloohuvilistele Eesti viikingiaega, õppida ja oma käega proovida viikingiaegseid tegevusi, käsitööd, mänge ja eluviisi.

Lisaks populariseerida projekti tegevuste kaudu noorte seas eesti kultuuri ja ajalugu, kasvatada tolerantsust ning austust muude kultuuride ja keelte vastu.

Selgeks märgiks sellest, kuidas noortele laagris meeldis, oli kolmapäeval kojusõidubussis esitatud nõudmine: “Teeme veel!“

 

                                                    Õpetaja A. Kaldra