Uudised

Ajarännak esimesele üldlaulupeole 13. mai Administraator

3. mail võtsid Tarvastu Gümnaasiumi õpilased osa EAÜS ja ERM poolt korraldatud Ajarännakust aastasse 1869, et tähistada 150 aasta möödumist esimesest üldlaulupeost.


Meie koolist osalesid Ajarännakus 10. ja 11. klassi õpilased ning vokaalansambli liikmed.

Tarvastu käsitöökojas lauldi üheskoos toonaseid laule ja joonistati koorile lipp. Lisaks arutati Maailmakohviku meetodil peole mineku kolme aspekti - repertuaar, poliitilised küsimused ja mineku praktiline pool. Lõpetuseks kirjutati üles osalejate soovid neile, kes peaksid 150 aasta pärast laulupeole sättima hakkama.

Noored olid asjalikud ja tragid. Nad arvasid, et peole tuleb minna igal juhul ning põhjusi ja võimalusi leiti selleks mitmeid.

Kokku osales tänavusel 2.-4. maini kestval Ajarännakul 5986 inimest üle terve Eesti. Tore, et saime olla osa suurest ja põnevast ettevõtmisest.

                                                          

                                                                    Õpetaja A. Kaldra

 

Meie koolist osalesid Ajarännakus 10. ja 11. klassi õpilased ning vokaalansambli liikmed.

Tarvastu käsitöökojas lauldi üheskoos toonaseid laule ja joonistati koorile lipp. Lisaks arutati Maailmakohviku meetodil peole mineku kolme aspekti - repertuaar, poliitilised küsimused ja mineku praktiline pool. Lõpetuseks kirjutati üles osalejate soovid neile, kes peaksid 150 aasta pärast laulupeole sättima hakkama.

Noored olid asjalikud ja tragid. Nad arvasid, et peole tuleb minna igal juhul ning põhjusi ja võimalusi leiti selleks mitmeid.

Kokku osales tänavusel 2.-4. maini kestval Ajarännakul 5986 inimest üle terve Eesti. Tore, et saime olla osa suurest ja põnevast ettevõtmisest.

                                                          


                                                                    Õpetaja A. Kaldra