Uudised

Inspiratsioonipäev 04. oktoober Admin


2. oktoobril korraldas Viljandimaa Arenduskeskus Sakala keskuses noorte inspiratsioonipäeva, et motiveerida maakonna noori inimesi aktiivselt tegutsema, et oma ideid teostada. Inspireerijateks olid kutsutud kevadel noorteprojektide konkursil osalejad, nende seas ka Johanna Otsman ja Randel Saar meie koolist. Johanna ja Randel tutvustasid oma projekti "Keskaegne karneval", rääkisid selle tegemisest, läbiviimisest ja tulemustest. Ära mainiti ka see, et väikesest ideest on kasvanud juba midagi tunduvalt suuremat - keskaegne karneval on aidanud sisustada Viljandi Kesklinna kooli keskaja päevi ja korraldanud tegevust Viljandi Keskaja päevade lastealal, ees ootavad järgmise aasta Keskaja päevad Viljandis ja kui hästi läheb, ka MilFest Valgas. Loodetavasti said kohal viibinud noored julgust juurde oma mõtete tegudeks muutmisel.

2. oktoobril korraldas Viljandimaa Arenduskeskus Sakala keskuses noorte inspiratsioonipäeva, et motiveerida maakonna noori inimesi aktiivselt tegutsema, et oma ideid teostada. Inspireerijateks olid kutsutud kevadel noorteprojektide konkursil osalejad, nende seas ka Johanna Otsman ja Randel Saar meie koolist. Johanna ja Randel tutvustasid oma projekti "Keskaegne karneval", rääkisid selle tegemisest, läbiviimisest ja tulemustest. Ära mainiti ka see, et väikesest ideest on kasvanud juba midagi tunduvalt suuremat - keskaegne karneval on aidanud sisustada Viljandi Kesklinna kooli keskaja päevi ja korraldanud tegevust Viljandi Keskaja päevade lastealal, ees ootavad järgmise aasta Keskaja päevad Viljandis ja kui hästi läheb, ka MilFest Valgas. Loodetavasti said kohal viibinud noored julgust juurde oma mõtete tegudeks muutmisel.