Uudised

Lõppes projekt Tarvastu piirkonna noored keskkonna- ja terviseteadlikumaks 06. september Administrator


Tarvastu Gümnaasiumi noortest koosnev grupp kirjutas 2022. aasta kevadel Euroopa Solidaarsuskorpuse solidaarsusprojekti „Tarvastu piirkonna noored keskkonna- ja terviseteadlikumaks,“ mille raames toimus hulgaliselt tegevusi, et muuta meie piirkond tervise- ja keskkonnateadlikumaks.

Septembris alustati kahe olulise tegevusega. Kõigepealt tervisekõnd „Reipalt koolipinki,“ mille raames õpilased läbisid tuntud Benno raja. Enne seda toimus kehalise kasvatuse õpetajate poolt lühikene liikumisloeng ning tehti soojendusharjutusi. Rõhutati liikumisaastaga seonduvalt liikumise olulisust. Umbes 5 kilomeetrist rada läbiti mõõdukal tempol kõndides.

22. septembril toimus maailmakoristuspäeva raames Mustla aleviku korrashoid. Eelnevalt käis piirkonna noorsootöötaja koos noortega läbi alad, mis tekitasid kõige rohkem muret. Kogu kool ning õpetajad osalesid koristuspäeval ning käidi läbi olulisemad aleviku punktid.

Noorsootöönädala raames toimus vaimse tervise päev, mida kuulasid 9. – 12. klasside õpilased. Pärast Jaan Aru ja Alar Karise loengut viisid õpetajad läbi töötoa ja reflekteerisid kuuldud informatsiooni.

Detsembris keskenduti prügisorteerimise, jäätmete ja puiduvaldkonnale, kuna just sel ajal soetatakse mitmeid tooteid, tekib hulganisti prügi ning üleliigseid jäätmeid. Külastati puiduvaldkonna ettevõtteid, et näha, kuidas saab ühte materjali 100% ära kasutada, ilma olulisi jäätmeid tekitamata. Õpilasrühmaga valiti välja ja koostati plaan pürgisorteerimise süsteemi sisseviimiseks Tarvastu Gümnaasiumis. 10. ja 11. klasside õpilased koostasid plaani uute prügikastide soetamiseks, mis sobiksid koolikeskkonda.

Veebruaris korraldati projektimeeskonna poolt kohtumine ämmaemandaga. Kohtumisest võtsid osa nii 5. -6. klassid ning gümnaasiumile andis loengu ämmaemandaks õppiv tudeng. Gümnaasiumile suunatud loengus keskenduti sünnitusel nii naiste kui ka meeste tervisele ja seda just riskide maandamise osas. Räägiti tervislikust toitumisest, liikumisest, suitsetamise ja alkoholi kahjulikkusest.

Märtsis räägiti kodunduse tunnis prügisorteerimisest, toiduraiskamise vähendamisest (7. – 9. klass) ja õpiti õigesti prügi sorteerima. Aprillis käisid gümnasistid Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Lisaks sellele toimus aprillis seksuaaltervise loengud ja nõustamine noortele.

Maikuus käis 9. klass Riigikogus ning projekti raames käidi Eesti Tervisemuuseumis. Mais valmis esimene prügisorteerimise prügikast ning lepiti kokku, et hakatakse koolis jäätmeid rohkem liigiti koguma alates augustist, kui jõuavad kõik uued prügikastid. Alates augustist kogutakse eraldi segaolmet, biojäätmeid ning pappi ja paberit. Maikuus külastati erinevate gruppidega Mustla jäätmejaama, et mõista, mis saab prügist prügikasti jõudes edasi.

Juunikuus projekti viimasel kohtumisel toimus vaimse tervise teemaline loeng-konverents, mida viis läbi Sass Henno. Ta tutvustas seda, kuidas hoida vaimset tervist, samal ajal kuidas vaimne tervis on seotud tervislike eluviisidega ning kuidas ennast saab iga üks aidata. Loengu lõpus jagati noored kahte erinevasse gruppi, kus analüüsiti iseennast ja tehti endale eesmärgi kaardid. Juunikuus toimus muusika- ja kunstikooli laager, kus projekti raames oli üheks teemaks jäätmed, ilus ja puhas loodus.

Projektimeeskond tegi juunikuus projekti kokkuvõtted. Täname kõiki, kes osalesid ja loodetavasti suutis meie solidaarsusprojekt tuua muutuse noorte keskkonna- ja terviseteadlikkuses, et aidata maailma killukene paremaks muuta.

Tarvastu Gümnaasiumi noortest koosnev grupp kirjutas 2022. aasta kevadel Euroopa Solidaarsuskorpuse solidaarsusprojekti „Tarvastu piirkonna noored keskkonna- ja terviseteadlikumaks,“ mille raames toimus hulgaliselt tegevusi, et muuta meie piirkond tervise- ja keskkonnateadlikumaks.

Septembris alustati kahe olulise tegevusega. Kõigepealt tervisekõnd „Reipalt koolipinki,“ mille raames õpilased läbisid tuntud Benno raja. Enne seda toimus kehalise kasvatuse õpetajate poolt lühikene liikumisloeng ning tehti soojendusharjutusi. Rõhutati liikumisaastaga seonduvalt liikumise olulisust. Umbes 5 kilomeetrist rada läbiti mõõdukal tempol kõndides.

22. septembril toimus maailmakoristuspäeva raames Mustla aleviku korrashoid. Eelnevalt käis piirkonna noorsootöötaja koos noortega läbi alad, mis tekitasid kõige rohkem muret. Kogu kool ning õpetajad osalesid koristuspäeval ning käidi läbi olulisemad aleviku punktid.

Noorsootöönädala raames toimus vaimse tervise päev, mida kuulasid 9. – 12. klasside õpilased. Pärast Jaan Aru ja Alar Karise loengut viisid õpetajad läbi töötoa ja reflekteerisid kuuldud informatsiooni.

Detsembris keskenduti prügisorteerimise, jäätmete ja puiduvaldkonnale, kuna just sel ajal soetatakse mitmeid tooteid, tekib hulganisti prügi ning üleliigseid jäätmeid. Külastati puiduvaldkonna ettevõtteid, et näha, kuidas saab ühte materjali 100% ära kasutada, ilma olulisi jäätmeid tekitamata. Õpilasrühmaga valiti välja ja koostati plaan pürgisorteerimise süsteemi sisseviimiseks Tarvastu Gümnaasiumis. 10. ja 11. klasside õpilased koostasid plaani uute prügikastide soetamiseks, mis sobiksid koolikeskkonda.

Veebruaris korraldati projektimeeskonna poolt kohtumine ämmaemandaga. Kohtumisest võtsid osa nii 5. -6. klassid ning gümnaasiumile andis loengu ämmaemandaks õppiv tudeng. Gümnaasiumile suunatud loengus keskenduti sünnitusel nii naiste kui ka meeste tervisele ja seda just riskide maandamise osas. Räägiti tervislikust toitumisest, liikumisest, suitsetamise ja alkoholi kahjulikkusest.

Märtsis räägiti kodunduse tunnis prügisorteerimisest, toiduraiskamise vähendamisest (7. – 9. klass) ja õpiti õigesti prügi sorteerima. Aprillis käisid gümnasistid Tartu Tervishoiu Kõrgkoolis. Lisaks sellele toimus aprillis seksuaaltervise loengud ja nõustamine noortele.

Maikuus käis 9. klass Riigikogus ning projekti raames käidi Eesti Tervisemuuseumis. Mais valmis esimene prügisorteerimise prügikast ning lepiti kokku, et hakatakse koolis jäätmeid rohkem liigiti koguma alates augustist, kui jõuavad kõik uued prügikastid. Alates augustist kogutakse eraldi segaolmet, biojäätmeid ning pappi ja paberit. Maikuus külastati erinevate gruppidega Mustla jäätmejaama, et mõista, mis saab prügist prügikasti jõudes edasi.

Juunikuus projekti viimasel kohtumisel toimus vaimse tervise teemaline loeng-konverents, mida viis läbi Sass Henno. Ta tutvustas seda, kuidas hoida vaimset tervist, samal ajal kuidas vaimne tervis on seotud tervislike eluviisidega ning kuidas ennast saab iga üks aidata. Loengu lõpus jagati noored kahte erinevasse gruppi, kus analüüsiti iseennast ja tehti endale eesmärgi kaardid. Juunikuus toimus muusika- ja kunstikooli laager, kus projekti raames oli üheks teemaks jäätmed, ilus ja puhas loodus.

Projektimeeskond tegi juunikuus projekti kokkuvõtted. Täname kõiki, kes osalesid ja loodetavasti suutis meie solidaarsusprojekt tuua muutuse noorte keskkonna- ja terviseteadlikkuses, et aidata maailma killukene paremaks muuta.