Uudised

Mulgimaa lipupäevä pidu 15. oktoober Administraator


Om maid mailman tuhandit ja rahvit mitmit miljunit, üitsainus Mulgimaa, üitsainus Mulgimaa

Täembe, kallis koolipere om mede kandi tähtis päe. Lauba sai mede Mulgimaa lipp joba kuvve aastetses. Nüid om ilus komme, et sedä tähtsat päevä tähistedes egä aaste ja meie kah teeme sedä tagastperrä. Mede Mulgi majaka torni tippu tõmmati kah lauba, katetõistkümnendel oktoobrel, ommuku päevätõusu aal Mulgimaa lipp. Mulgi majak om mede kandi rahva jaos väega tähtis paik. Tähtsambidel päevil tullas majaka manu iki kige koolipere, lasteaia ja Mustla rahvage. Müüdämineja saave joba kaugest kaede, kui ilusaste sääl üleven lipp lehvip ja esieränis pimel aal om sii silmäle ilus näta. Nüid paistus säält kõrgest kigile ilus Mulgimaa lipp.

Tillike tagasivaatemine lipu aaluu pääle kah. Mulgimaa lipu om loonu Tõnno Habicht. Katetõistkümnendel oktoobrel 2013 (katetuhande kolmetõistkümnendel aastel) õnnistedi Mulgimaa lipp Tarvastu kirikun sissi. Samal aal tetti valla kah Mustla kirikumäe pääl puunikerdus “Õnnelik Mulgi pere”. Mulgi lipp om sinine ku linapõld. Lina olli vanaste Mulgimaa jõukuse tuujas, siitkandi taluden kasvatedu lina olli ää rõõvamaterjal, mida oseti terven Euruupan. Mulgi lipu edimene viir om mulgi kuvve karva must. Mulgimaa mehi tunti vanaste uhkide pikke muste vammuste ja kaabude järgi, mujal säänsit es kanta. Sinitse ja musta värvi vahelt aga joosep valge põhja pääl läbi punane ehk verrev kaaruspael, mille sehen om viis sõlmi. Säändsit paklu mõistsive punude pallald Mulgimaa naese ja selle paglaga ehtsive na mihe või ende vammussit ja tõisi rõõvit. Viis kiirdu ehk sõlmi lipu pääl aga tähisteve Mulgimaa kihelkonde, neid om üttekokku viis. Latse, kes om mulgi kiilt koolin õpnu, tääve küll, et nii kihelkonna om Alliste, Elme, Karksi, Tarvastu ja Paistu. Nii sõlmi lipu pääl om jusku sõõri, mes köüdäve üte kandi inimese kokku.

Egätsugu omakandi lipu, märgi, mustre, rõõva, söögi, kombe, laulu, jutukse, aalehe ja tõese asja om inimeste jaos tähtsa. Sii avitep meil oida omakandi kallit asju ja tiip äädmiilt, et meil om säände ilus ja armas paik, kos eläde, õppi ja tüüd tetä. Külälise, kes mede manu tuleve, saave ka kik neid, mede kallit asju ja kombit, kaia, nätä ju kullelde ning saave aru, et Mulgimaa om üits ilus kotus Eestimaa pääl, kos eläve säändse tore, akkaje, tubli ja targa inimese. Oleme uhke oma ilusa lipu pääle! Ka koduden oles ää Mulgimaa lipp au sisse tõsta. Pallu õnne teile, armsa latse, vanembe, õpeteje ja kodukandi rahvas! Pikka elu ja edesiminekut Mulgimaa!

Om maid mailman tuhandit ja rahvit mitmit miljunit, üitsainus Mulgimaa, üitsainus Mulgimaa!

 

                                                                 Õpetaja A. Mäeorg

 

 

Om maid mailman tuhandit ja rahvit mitmit miljunit, üitsainus Mulgimaa, üitsainus Mulgimaa

Täembe, kallis koolipere om mede kandi tähtis päe. Lauba sai mede Mulgimaa lipp joba kuvve aastetses. Nüid om ilus komme, et sedä tähtsat päevä tähistedes egä aaste ja meie kah teeme sedä tagastperrä. Mede Mulgi majaka torni tippu tõmmati kah lauba, katetõistkümnendel oktoobrel, ommuku päevätõusu aal Mulgimaa lipp. Mulgi majak om mede kandi rahva jaos väega tähtis paik. Tähtsambidel päevil tullas majaka manu iki kige koolipere, lasteaia ja Mustla rahvage. Müüdämineja saave joba kaugest kaede, kui ilusaste sääl üleven lipp lehvip ja esieränis pimel aal om sii silmäle ilus näta. Nüid paistus säält kõrgest kigile ilus Mulgimaa lipp.

Tillike tagasivaatemine lipu aaluu pääle kah. Mulgimaa lipu om loonu Tõnno Habicht. Katetõistkümnendel oktoobrel 2013 (katetuhande kolmetõistkümnendel aastel) õnnistedi Mulgimaa lipp Tarvastu kirikun sissi. Samal aal tetti valla kah Mustla kirikumäe pääl puunikerdus “Õnnelik Mulgi pere”. Mulgi lipp om sinine ku linapõld. Lina olli vanaste Mulgimaa jõukuse tuujas, siitkandi taluden kasvatedu lina olli ää rõõvamaterjal, mida oseti terven Euruupan. Mulgi lipu edimene viir om mulgi kuvve karva must. Mulgimaa mehi tunti vanaste uhkide pikke muste vammuste ja kaabude järgi, mujal säänsit es kanta. Sinitse ja musta värvi vahelt aga joosep valge põhja pääl läbi punane ehk verrev kaaruspael, mille sehen om viis sõlmi. Säändsit paklu mõistsive punude pallald Mulgimaa naese ja selle paglaga ehtsive na mihe või ende vammussit ja tõisi rõõvit. Viis kiirdu ehk sõlmi lipu pääl aga tähisteve Mulgimaa kihelkonde, neid om üttekokku viis. Latse, kes om mulgi kiilt koolin õpnu, tääve küll, et nii kihelkonna om Alliste, Elme, Karksi, Tarvastu ja Paistu. Nii sõlmi lipu pääl om jusku sõõri, mes köüdäve üte kandi inimese kokku.

Egätsugu omakandi lipu, märgi, mustre, rõõva, söögi, kombe, laulu, jutukse, aalehe ja tõese asja om inimeste jaos tähtsa. Sii avitep meil oida omakandi kallit asju ja tiip äädmiilt, et meil om säände ilus ja armas paik, kos eläde, õppi ja tüüd tetä. Külälise, kes mede manu tuleve, saave ka kik neid, mede kallit asju ja kombit, kaia, nätä ju kullelde ning saave aru, et Mulgimaa om üits ilus kotus Eestimaa pääl, kos eläve säändse tore, akkaje, tubli ja targa inimese. Oleme uhke oma ilusa lipu pääle! Ka koduden oles ää Mulgimaa lipp au sisse tõsta. Pallu õnne teile, armsa latse, vanembe, õpeteje ja kodukandi rahvas! Pikka elu ja edesiminekut Mulgimaa!

Om maid mailman tuhandit ja rahvit mitmit miljunit, üitsainus Mulgimaa, üitsainus Mulgimaa!

 

                                                                 Õpetaja A. Mäeorg