Uudised

Nutikate päev Tarvastus 01. aprill Administraator

Traditsiooniline kolmandate klasside õpioskuste päev tõi 27. märtsil Tarvastu Gümnaasiumisse kuusteist võistkonda Viljandimaa koolidest.
Päeva läbivaks teemaks oli laulu- ja tantsupidu. Võistkonnad said oma nutikust ja koostööoskusi proovile panna kuues õpitoas.


Robootika õpitoas valmis väike robot Milo. Info otsimise õpitoas otsiti arvutist vastuseid XXVII laulu- ja XX tantsupeo "Minu arm" teemalistele küsimustele. Arvutamise õpitoas oli vaja oskust lugeda tulpdiagrammi ja kasutada sealt saadud andmeid ülesannete lahendamisel. Tarvastu kihelkonna õpitoas leiti vastuseid Tarvastu kultuurilugu puudutavatele küsimustele. Loovuse õpitoas valmis paberil osake Tarvastu rahvariide vööst. Kamakäki valmistamise õpitoas õpiti retsepti lugema ja selle järgi maitsvaid kamapalle valmistama. 

Õpetajad osalesid õpitoas "Digitargad lapsed ja õpetajad," mille viis läbi Viljandi valla haridusspetsialist Anne Põldsaar. Õpitoa juhtmõte oli - meie ülesandeks ei ole lastest roboteid kasvatada, vaid inimesi, kes saavad hakkama robotitega.

Õpioskuste päev lõppes kokkuvõtva KAHOOT viktoriini ja lõbusa ühistantsuga.

Aitäh, kõikidele osalejatele!

                   

                                            Evi Vilu, Tarvastu Gümnaasiumi klassiõpetaja

Robootika õpitoas valmis väike robot Milo. Info otsimise õpitoas otsiti arvutist vastuseid XXVII laulu- ja XX tantsupeo "Minu arm" teemalistele küsimustele. Arvutamise õpitoas oli vaja oskust lugeda tulpdiagrammi ja kasutada sealt saadud andmeid ülesannete lahendamisel. Tarvastu kihelkonna õpitoas leiti vastuseid Tarvastu kultuurilugu puudutavatele küsimustele. Loovuse õpitoas valmis paberil osake Tarvastu rahvariide vööst. Kamakäki valmistamise õpitoas õpiti retsepti lugema ja selle järgi maitsvaid kamapalle valmistama. 

Õpetajad osalesid õpitoas "Digitargad lapsed ja õpetajad," mille viis läbi Viljandi valla haridusspetsialist Anne Põldsaar. Õpitoa juhtmõte oli - meie ülesandeks ei ole lastest roboteid kasvatada, vaid inimesi, kes saavad hakkama robotitega.

Õpioskuste päev lõppes kokkuvõtva KAHOOT viktoriini ja lõbusa ühistantsuga.

Aitäh, kõikidele osalejatele!


                   

                                            Evi Vilu, Tarvastu Gümnaasiumi klassiõpetaja