Uudised

Riigikaitsetunnid Tartus ja Kuperjanovi jalaväepataljonis 03. november Administraator

Pärast vaheaega käisid Tarvastu Gümnaasiumi 10. ja 11. klass Kaitseväe Akadeemia muuseumis ja Kuperjanovi jalaväepataljonis.


Kaitseväe Akadeemias võttis meid vastu muuseumi juhataja Eduard ja tutvustas meile Eesti kaitseväe ajalugu ning jutustas meile palju huvitavaid lugusid erinevatest ajaperioodidest Eesti kaitseväes.

Pärast seda suundusime Võrru Kuperjanovi jalaväepataljoni, kus kohtusime staabiveebel Tõnu Tuulega. Tutvusime pataljoni ajalooga ja hiljem suundusime ringkäigule Taara linnakusse. Samal ajal toimus miinipildujapatarei nooremallohvitseride erialakursus (NAEK) ja autojuhtide erialakursus.

 

Aitäh Kaitseväe Akadeemia muuseumile ja Kuperjanovi jalaväepataljonile sooja ja mõnusa vastuvõtu eest!

 

                                                            Õpilased A. Lillepuu, K. Arula, M-T. Ütsik

Kaitseväe Akadeemias võttis meid vastu muuseumi juhataja Eduard ja tutvustas meile Eesti kaitseväe ajalugu ning jutustas meile palju huvitavaid lugusid erinevatest ajaperioodidest Eesti kaitseväes.

Pärast seda suundusime Võrru Kuperjanovi jalaväepataljoni, kus kohtusime staabiveebel Tõnu Tuulega. Tutvusime pataljoni ajalooga ja hiljem suundusime ringkäigule Taara linnakusse. Samal ajal toimus miinipildujapatarei nooremallohvitseride erialakursus (NAEK) ja autojuhtide erialakursus.

 

Aitäh Kaitseväe Akadeemia muuseumile ja Kuperjanovi jalaväepataljonile sooja ja mõnusa vastuvõtu eest!

 

                                                            Õpilased A. Lillepuu, K. Arula, M-T. Ütsik