Oluline

Seoses COVID-19 haiguse levikuga Eestis on suletud Tarvastu Gümnaasiumi koolihoone ja Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli hoone. Suletud on ka võimla ja jõusaal. Ei toimu spordi- ja huviringid 24. märts Administraator


Koolihooned, jõusaal, võimla ja spordiväljakud jäävad uute korraldusteni suletuks!

Õpilased on distantsõppel (õpivad e-kooli vahendusel).

Õpilased ja lapsevanemad saavad õpetajatega ja klassijuhatajatega suhelda meili teel. Aadressid on leitavad kooli kodulehelt.

Lapsevanemad! Jälgige, et Teie laps/lapsed viibiksid distantsõppe perioodil kodus ja peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Pidage meeles, et viibimine rahvarohketes kohtades, külaskäigud ja sõpradega kohtumised on ohtlikud.

Tarvastu Gümnaasiumi territooriumil on õpilaste kogunemised keelatud!

Jälgige ka kooli kodulehte!

Koolihooned, jõusaal, võimla ja spordiväljakud jäävad uute korraldusteni suletuks!

Õpilased on distantsõppel (õpivad e-kooli vahendusel).

Õpilased ja lapsevanemad saavad õpetajatega ja klassijuhatajatega suhelda meili teel. Aadressid on leitavad kooli kodulehelt.

Lapsevanemad! Jälgige, et Teie laps/lapsed viibiksid distantsõppe perioodil kodus ja peaksid kinni koduväliste tegevuste keelust.

Pidage meeles, et viibimine rahvarohketes kohtades, külaskäigud ja sõpradega kohtumised on ohtlikud.

Tarvastu Gümnaasiumi territooriumil on õpilaste kogunemised keelatud!

Jälgige ka kooli kodulehte!