Oluline

Õppetöö alates 1. märtsist Tarvastu Gümnaasiumis ning Tarvastu Muusika- ja Kunstikoolis 20. veebruar Administraator


TARVASTU GÜMNAASIUM

Alates 1. märtsist 2021 on distantsõppel 5. - 12. klasside õpilased.

Koolimajja tulevad

· 1. - 4. klasside õpilased,

· tugiklassi õpilased,

· erivajadustega õpilased,

· konsultatsioone vajavad õpilased.

 

1. - 4. klassi ja tugiklassi õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile.

Konsultatsioonile kutsutud õpilased saavad info klassijuhatajatelt. Konsultatsioonidele kutsutud õpilased kannavad koolimajas maski.

Spordi- ja huviringide töö on peatatud 1. - 5. märtsini 2021.

Koolimaja suletakse 1. - 4. märtsini kell 15.40 ja reedel, 5. märtsil kell 12.30.

 

HUVIKOOL

Kunstiosakonnas toimub õppetöö 1. - 4. klasside õpilastel kontakttundidena, teiste klasside õpilastel distantsõppena. Pillitundide ajad edastab õpilastele pilliõpetaja.

Tunde ei toimu reedel, 5. märtsil 2021.

 

Uus info järgneva perioodi kohta reedel, 5. märtsil 2021.

TARVASTU GÜMNAASIUM

Alates 1. märtsist 2021 on distantsõppel 5. - 12. klasside õpilased.

Koolimajja tulevad

· 1. - 4. klasside õpilased,

· tugiklassi õpilased,

· erivajadustega õpilased,

· konsultatsioone vajavad õpilased.

 

1. - 4. klassi ja tugiklassi õppetöö toimub vastavalt tunniplaanile.

Konsultatsioonile kutsutud õpilased saavad info klassijuhatajatelt. Konsultatsioonidele kutsutud õpilased kannavad koolimajas maski.

Spordi- ja huviringide töö on peatatud 1. - 5. märtsini 2021.

Koolimaja suletakse 1. - 4. märtsini kell 15.40 ja reedel, 5. märtsil kell 12.30.

 

HUVIKOOL

Kunstiosakonnas toimub õppetöö 1. - 4. klasside õpilastel kontakttundidena, teiste klasside õpilastel distantsõppena. Pillitundide ajad edastab õpilastele pilliõpetaja.

Tunde ei toimu reedel, 5. märtsil 2021.

 

Uus info järgneva perioodi kohta reedel, 5. märtsil 2021.