Vastuvõtt

Vastuvõtu tingimused ja kord


Vastuvõtt gümnaasiumisse toimub põhikooli lõputunnistuse alusel, vastuvõtukatseid ei ole.  Eelistatakse õpilasi, kelle lõputunnistusel on 9. klassi õppeainete ja põhikooli lõpueksamite keskmine hinne vähemalt 3,7.

Uueks õppeaastaks gümnaasiumiastmele sisseastujate taotlusi võetakse vastu

juunikuus ja täiendav vastuvõtt augustis.

Nõutavast madalamate hinnete korral otsustatakse õpilase vastuvõtmine kooli pärast tema vestlust direktsiooni esindajaga.

Kui koolitee on millegipärast pooleli jäänud, siis on õige aeg seda jätkata Tarvastu Gümnaasiumi mittestatsionaarses õppes.

Tunniplaani koostamisel on võimalik arvestada õppurite individuaalsusega.
Õppida saab ka üksikuid kursusi, mis kunagi varem on sooritamata jäänud. Õppetöö täpne korraldus selgub pärast õpilaste registreerimist

Kool on avatud kõigile, kes soovivad omandada gümnaasiumiharidust.

TG mittestatsionaarne õpe

Õpilaste Tarvastu Gümnaasiumisse vastuvõtmise ja väljaarvamise kord

Vastuvõtt gümnaasiumisse toimub põhikooli lõputunnistuse alusel, vastuvõtukatseid ei ole.  Eelistatakse õpilasi, kelle lõputunnistusel on 9. klassi õppeainete ja põhikooli lõpueksamite keskmine hinne vähemalt 3,7.

Uueks õppeaastaks gümnaasiumiastmele sisseastujate taotlusi võetakse vastu

juunikuus ja täiendav vastuvõtt augustis.

Nõutavast madalamate hinnete korral otsustatakse õpilase vastuvõtmine kooli pärast tema vestlust direktsiooni esindajaga.

Kui koolitee on millegipärast pooleli jäänud, siis on õige aeg seda jätkata Tarvastu Gümnaasiumi mittestatsionaarses õppes.

Tunniplaani koostamisel on võimalik arvestada õppurite individuaalsusega.
Õppida saab ka üksikuid kursusi, mis kunagi varem on sooritamata jäänud. Õppetöö täpne korraldus selgub pärast õpilaste registreerimist