Tarvastu Muusika- ja Kunstikool

Vastuvõtt huvikooli


Vastuvõtt Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli

Uute õpilaste vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks

MUUSIKAOSAKONNAS kestab õppetöö nooremas astmes 4 ja vanemas astmes 3 aastat, 4–8 tundi nädalas. Põhipillideks on, akordion, viiul, vioola, kitarr, saksofon, klaver. 

Uute õpilaste vastuvõtt toimub konkursi alusel. Katsetele ootame muusikahuvilisi poisse ja tüdrukuid, kes 1. septembriks on vähemalt 7-aastased.

Vastuvõtukatsetel püüame välja selgitada kandidaatide musikaalsuse ja rütmitunde. Iga osaleja kannab saateta ette vabalt valitud laulu.

Muusikaosakonna vastuvõtukatsed toimuvad 10. mail 2023 kell 12.00-14.00 ja vajadusel 17.00-18.00 Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli II korrusel kabinetis 204.

LISAVASTUVÕTT TOIMUB 25. MAIL 2023 KELL 12.30 - 14.00 TMKK II korrusel kabinetis 204.

Laps võtab katsetele tulles kaasa lapsevanema avalduse. Avalduse blanketi saab kooli sekretärilt, kodulehelt või kohapeal. Avalduse võib saata ka eelnevalt e-maili kaudu.

Muusikaosakonna eelkool alustab tööd septembris. Vastuvõtt avalduste alusel. Avaldusi võtame vastu kuni 8. septembrini.

Õppemaks põhiõppes 20€, eelkoolis 10€ kuus, eelkoolis pilliõppega 15€.

Täiendav vastuvõtt: võtame avaldusi muusikaosakonna põhiõppesse saksofoni, kitarri, akordioni, viiuli ja vioola erialale. Avaldusi ootame kuni 8. septembrini (k.a). Katsete aja anname teada e-maili teel.

KUNSTIOSAKONNAS kestab õppetöö kokku 8 aastat (noorem ja vanem kooliaste), 6–7 tundi nädalas.

Õppekavas on maalimine, joonistamine, kompositsioon, vormiõpetus ja kunstiajalugu, vanematel kursustel lisaained. Avalduse blanketi saab kooli sekretärilt või kooli kodulehelt

Ootame avaldusi kunstiosakonna põhiõppesse I kursusele neid õpilasi, kellel on läbitud kunstiosakonna eelkool. Avaldusi ootame kuni 4. septembrini (k.a).

Sügisel üldhariduskoolis (1. klassis) õpinguid alustavad tüdrukud ja poisid on oodatud kunstiosakonna eelkooli. Eelkool alustab tööd septembris. Vastuvõtt avalduste alusel. Avaldusi eelkooli võetakse vastu kuni 8. septembrini.

Õppemaks põhiõppes 20€, eelkoolis 15€ kuus.

Info kool@tarvastu.vil.ee; 436 6383

Avalduse blanketid:
Avaldus kunstiosakonna eelkooli
Avaldus muusikaosakonna eelkooli
Avaldus muusikaosakonna põhiõppesse
Avaldus kunstiosakonna põhiõppesse

Vastuvõtt Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli

Uute õpilaste vastuvõtt 2023/2024. õppeaastaks

MUUSIKAOSAKONNAS kestab õppetöö nooremas astmes 4 ja vanemas astmes 3 aastat, 4–8 tundi nädalas. Põhipillideks on, akordion, viiul, vioola, kitarr, saksofon, klaver. 

Uute õpilaste vastuvõtt toimub konkursi alusel. Katsetele ootame muusikahuvilisi poisse ja tüdrukuid, kes 1. septembriks on vähemalt 7-aastased.

Vastuvõtukatsetel püüame välja selgitada kandidaatide musikaalsuse ja rütmitunde. Iga osaleja kannab saateta ette vabalt valitud laulu.

Muusikaosakonna vastuvõtukatsed toimuvad 10. mail 2023 kell 12.00-14.00 ja vajadusel 17.00-18.00 Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli II korrusel kabinetis 204.

LISAVASTUVÕTT TOIMUB 25. MAIL 2023 KELL 12.30 - 14.00 TMKK II korrusel kabinetis 204.

Laps võtab katsetele tulles kaasa lapsevanema avalduse. Avalduse blanketi saab kooli sekretärilt, kodulehelt või kohapeal. Avalduse võib saata ka eelnevalt e-maili kaudu.

Muusikaosakonna eelkool alustab tööd septembris. Vastuvõtt avalduste alusel. Avaldusi võtame vastu kuni 8. septembrini.

Õppemaks põhiõppes 20€, eelkoolis 10€ kuus, eelkoolis pilliõppega 15€.

Täiendav vastuvõtt: võtame avaldusi muusikaosakonna põhiõppesse saksofoni, kitarri, akordioni, viiuli ja vioola erialale. Avaldusi ootame kuni 8. septembrini (k.a). Katsete aja anname teada e-maili teel.

KUNSTIOSAKONNAS kestab õppetöö kokku 8 aastat (noorem ja vanem kooliaste), 6–7 tundi nädalas.

Õppekavas on maalimine, joonistamine, kompositsioon, vormiõpetus ja kunstiajalugu, vanematel kursustel lisaained. Avalduse blanketi saab kooli sekretärilt või kooli kodulehelt

Ootame avaldusi kunstiosakonna põhiõppesse I kursusele neid õpilasi, kellel on läbitud kunstiosakonna eelkool. Avaldusi ootame kuni 4. septembrini (k.a).

Sügisel üldhariduskoolis (1. klassis) õpinguid alustavad tüdrukud ja poisid on oodatud kunstiosakonna eelkooli. Eelkool alustab tööd septembris. Vastuvõtt avalduste alusel. Avaldusi eelkooli võetakse vastu kuni 8. septembrini.

Õppemaks põhiõppes 20€, eelkoolis 15€ kuus.

Info kool@tarvastu.vil.ee; 436 6383

Avalduse blanketid:
Avaldus kunstiosakonna eelkooli
Avaldus muusikaosakonna eelkooli
Avaldus muusikaosakonna põhiõppesse
Avaldus kunstiosakonna põhiõppesse