Hoolekogu

Rainis Liir lastevanemate esindaja, esimees
Tarmo Arak kooli pidaja esindaja
Kristi Mikk lastevanemate esindaja
Raul Reelend lastevanemate esindaja, aseesimees
Sille Leenurm lastevanemate esindaja
Haivo Kiriland lastevanemate esindaja
Kadri Nugis lastevanemate esindaja
Kersti Vunder õppenõukogu esindaja
Aive Kaldra õppenõukogu esindaja
Kadri Õmblus vilistlaste esindaja
Anne Kirsipuu kooli toetava organisatsiooni esindaja
Joonas Talvik õpilasesinduse esindaja
Andre Lillepuu õpilasesinduse esindaja

E-post: hoolekogu [at] tarvastu.vil.ee