Hoolekogu

Kadri Nugis esimees, lastevanemate esindaja
Andrus Jürgenson Viljandi vallavolikogu esindaja
Tarmo Põder aseesimees, lastevanemate esindaja
Gerda Markus lastevanemate esindaja
Kristi Mikk lastevanemate esindaja
Karmen Rosental lastevanemate esindaja
Kadri Õmblus vilistlaste esindaja
Enna Ojaots õppenõukogu esindaja
Aive Kaldra õppenõukogu esindaja
Joonas Talvik õpilasesinduse esindaja
Laura Trei õpilaste esindaja

E-post: hoolekogu [at] tarvastu.vil.ee

 

TG hoolekogu tööplaan 2019/2020 õppeaastaks

 

Hoolekogu koosolekute protokollid:          

Hoolekogu koosolek 19.11.19

Hoolekogu koosolek 27.01.20