Õpilased

 

2022/2023. õppeaastal alustas õpinguid

muusikaosakonna I klassis 9 õpilast (põhipillideks klaver (7), akordion (1), viiul (1), kunstiosakonna põhiõppes 32 õpilast.

 

Õppeaasta kestel õppima asuja arvatakse kooli nimekirja uue kuu esimesest kuupäevast.
Õpilase koolist väljaarvamine õppeaasta kestel vormistatakse jooksva kuu 30. kuupäeval (sest jooksva kuu eest on õppetasu arve väljastatud).
 

Õpilaste arv 2022/2023. õppeaastal muusika- ja kunstikoolis seisuga 20. september 2022:

muusikaosakonnas kokku 38 õpilast

- põhiõppes 30 ja lisa-aastal 2, eelkoolis 6

kunstiosakonnas kokku 75 õpilast

- põhiõppes 64, eelkoolis 10, lisa aastal 1

 

Kokku muusika- ja kunstikoolis 113 õpilast. Nendest 9 õpilast õpivad mõlemas osakonnas, seega EHIS-es õpilaste arv 104.