Õpilased

 

2020/2021. õppeaastal alustas õpinguid

muusikaosakonna I klassis 4 õpilast (põhipilliks klaver) ja kunstiosakonna I kursusel 15 õpilast.

 

Õppeaasta kestel õppima asuja arvatakse kooli nimekirja uue kuu esimesest kuupäevast.
Õpilase koolist väljaarvamine õppeaasta kestel vormistatakse jooksva kuu 30. kuupäeval (sest jooksva kuu eest on õppetasu arve väljastatud).
 

Õpilaste arv 2020/2021. õppeaastal muusika- ja kunstikoolis seisuga 6. aprill 2021:

muusikaosakonnas 45 õpilast

- põhiõppes 26 ja lisa-aastal 3, eelkoolis 16 (neist ühel eelkool pilliõppega)

kunstiosakonnas 70 õpilast

- põhiõppes 54, eelkoolis 16

 

15 õpilast õpivad mõlemas osakonnas, seega EHIS-es õpilaste arv 102