Õpilased

 

2020/2021. õppeaastal alustas õpinguid

muusikaosakonna I klassis 4 õpilast (põhipilliks klaver) ja kunstiosakonna I kursusel 15 õpilast.

 

Õpilaste arv 2020/2021. õppeaastal muusika- ja kunstikoolis seisuga 1. oktoober 2020:

muusikaosakonnas 46 õpilast

- põhiõppes 27 ja lisa-aastal 3, eelkoolis 16 (neist ühel eelkool pilliõppega)

kunstiosakonnas 74 õpilast

- põhiõppes 58 ja lisa-aastal 1, eelkoolis 15

 

15 õpilast õpivad mõlemas osakonnas, seega EHIS-es õpilaste arv 105