Õpilased

 

2020/2021. õppeaastal alustas õpinguid

muusikaosakonna I klassis 4 õpilast (põhipilliks klaver) ja kunstiosakonna I kursusel 15 õpilast.

 

Õppeaasta kestel õppima asuja arvatakse kooli nimekirja uue kuu esimesest kuupäevast.
Õpilase koolist väljaarvamine õppeaasta kestel vormistatakse jooksva kuu 30. kuupäeval (sest jooksva kuu eest on õppetasu arve väljastatud).
 

Õpilaste arv 2020/2021. õppeaastal muusika- ja kunstikoolis seisuga 26. november 2020:

muusikaosakonnas 46 õpilast

- põhiõppes 27 ja lisa-aastal 3, eelkoolis 16 (neist ühel eelkool pilliõppega)

kunstiosakonnas 72 õpilast

- põhiõppes 55 ja lisa-aastal 1, eelkoolis 16

 

15 õpilast õpivad mõlemas osakonnas, seega EHIS-es õpilaste arv 103