Õpilased

 

2019/2020. õppeaastal alustas õpinguid

muusikaosakonna I klassis 7 õpilast (kolmel lapsel põhipilliks klaver, kahel kitarr ja kahel akordion)

Õpilaste arv 2019/2020. õppeaastal muusika- ja kunstikoolis seisuga 7. märtsil 2020:

muusikaosakonnas 41 õpilast

- põhiõppes 31 ja lisa-aastal 2, eelkoolis 8 (neist kahel eelkool pilliõppega)

kunstiosakonnas 76 õpilast

- põhiõppes 49, eelkoolis 27

14 õpilast õpivad mõlemas osakonnas, seega EHIS-es õpilaste arv 103