Õpilased

 

2021/2022. õppeaastal alustas õpinguid

muusikaosakonna I klassis 11 õpilast (põhipillideks klaver (5), kitarr (4), vioola (1) ja saksofon (1)), kunstiosakonda vastuvõttu sellel õppeaastal ei toimunud.

 

Õppeaasta kestel õppima asuja arvatakse kooli nimekirja uue kuu esimesest kuupäevast.
Õpilase koolist väljaarvamine õppeaasta kestel vormistatakse jooksva kuu 30. kuupäeval (sest jooksva kuu eest on õppetasu arve väljastatud).
 

Õpilaste arv 2021/2022. õppeaastal muusika- ja kunstikoolis seisuga 4. oktoober 2021:

muusikaosakonnas 42 õpilast

- põhiõppes 28 ja lisa-aastal 2, eelkoolis 12 (sh 2 eelkool pilliõppega)

kunstiosakonnas 70 õpilast

- põhiõppes 41, eelkoolis 29

 

15 õpilast õpivad mõlemas osakonnas, seega EHIS-es õpilaste arv 97