Raamatukogu

 

Raamatukogu ülesanded:

  • varustada õpetajaid ja õpilasi vajaliku õppematerjali ning mitmesuguse täiendava informatsiooniga;
  • säilitada ja teha kooliperele kättesaadavaks infokandjad, arendada õpilaste iseseisva õpitöö oskusi ja lugemishuvi, süvendada interneti kasutamise oskusi;
  • toetada uurivat ja aktiivset õppeviisi, võimet paindlikult ja kriitiliselt mõelda;
  • pakkuda nii õpilastele kui kooli töötajaile võimalusi iseseisvaks tööks, uurimuste ja referaatide ettevalmistamiseks ja lugemiseks;.

Raamatukogu avatud

Raamatukogu on ajutiselt avatud teistel aegadel ja kokkuleppeliselt raamatukogu juhataja Liia Hallikuga.

Kooli raamatukogu andmebaas: urr.urania.ee/tarvagm/avalik

Raamatukogus on saadaval  perioodika:

  • ajalehed:    Äripäev, Postimees, Sakala, Õpetajate leht
  • ajakirjad:   Imeline Teadus, Imeline Ajalugu, Tehnikamaailm, Digi, Täheke, Minu Maailm, Lemmik

Jalka – kingib Eesti Jalgpalli Liit

Eesti Loodus – kingib MTÜ Loodusajakiri

Loodusesõber – kingib MTÜ Loodusajakiri

Horisont – kingib MTÜ Loodusajakiri

Akadeemia – kingib Haridus- ja Teadusministeerium

Hea Laps – kingib Haridus- ja Teadusministeerium

Häire 112 – kingib Päästeteenistus