Õppetasu

21. veebruar 2023 kehtestas Viljandi Vallavalitsus oma korraldusega uued õppetasud alates 1. septembrist 2023:

Eelkooli õppetasu muusikaosakonnas 10 eurot kalendrikuus.
Eelkooli õppetasu kunstiosakonnas 15 eurot kalendrikuus.
Eelkooli õppetasu muusikaosakonnas koos pilliõppega 15 eurot kalendrikuus.
Kunstiosakonna õppetasu põhiõppes 20 eurot kalendrikuus.
Muusikaosakonna õppetasu põhiõppes 20 eurot kalendrikuus.
Lisa-aasta õppetasu 15 eurot kalendrikuus.
Pillilaenutuse määr ühes õppeaastas 50 eurot.

Õppetasu vabaõppes alates 1. märtsist 2023:
Kunstiosakonnas (2 ak tundi nädalas) - 30 eurot kalendrikuus
Muusikaosakonnas üks pillitund nädalas - 30 eurot kalendrikuus
Muusikaosakonnas kaks pillitundi nädalas - 60 eurot kalendrikuus.

Viljandi Vallavalitsuse 21. veebruar 2023 korraldus nr 90 "Tarvastu Muusika- ja Kunstikooli õppe- ja kasutustasude kehtestamine.

Õppetasud kuni 30. augustini 2023:

Eelkooli õppetasu muusikaosakonnas on 7 eurot kalendrikuus.
Eelkooli õppetasu kunstiosakonnas on 8 eurot kalendrikuus.
Eelkooli õppetasu muusikaosakonnas koos pilliõppega on 9 eurot kalendrikuus.
Kunstiosakonna õppetasu põhiõppes on 12 eurot kalendrikuus.
Muusikaosakonna õppetasu põhiõppes on 15 eurot kalendrikuus.
Lisa-aasta õppetasu on 7 eurot kalendrikuus.

Loe siit: Vallavalitsuse korraldus: muusika- ja kunstikooli õppetasu  alates 01.03.2017

Alates jaanuarist 2018 toimub õppetasu maksmine Viljandi Vallavalitsuse pangakontole raamatupidamise poolt esitatud arve alusel.

Alates 1. novembrist 2020 saadab Viljandi Vallavalitsuse raamatupidamine lapsevanematele huvikooli arved läbi arveldusplatvormi Bill.me  (see tähendab et meilidele arveid enam ei saadeta).