Õppetasu

Eelkooli õppetasu muusikaosakonnas on 7 eurot kalendrikuus.
Eelkooli õppetasu kunstiosakonnas on 8 eurot kalendrikuus.
Eelkooli õppetasu muusikaosakonnas koos pilliõppega on 9 eurot kalendrikuus.
Kunstiosakonna õppetasu põhiõppes on 12 eurot kalendrikuus.
Muusikaosakonna õppetasu põhiõppes on 15 eurot kalendrikuus.
Lisa-aasta õppetasu on 7 eurot kalendrikuus.

Loe siit: Vallavalitsuse korraldus: muusika- ja kunstikooli õppetasu  alates 01.03.2017

Alates jaanuarist 2018 toimub õppetasu maksmine Viljandi Vallavalitsuse pangakontole raamatupidamise poolt esitatud arve alusel.

Alates 1. novembrist 2020 saadab Viljandi Vallavalitsuse raamatupidamine lapsevanematele huvikooli arved läbi arveldusplatvormi Bill.me  (see tähendab et meilidele arveid enam ei saadeta).