Tarvastu Tragi


MTÜ Tarvastu Kool annab välja Andrea Flügge-Ahlers mälestusfondi stipendiumi TARVASTU TRAGI.  

Stipendium  on mõeldud tunnustamaks Tarvastu Gümnaasiumi 10.-12. klassi hea õppimisega ühiskondlikult aktiivseid õpilasi ja antakse välja kord aastas.. 
Statuut
Stipendiumi taotlusvorm

2016         DEENA MÄGER
2017         MAARJA EVERT
2018         RENEE TREI

MTÜ Tarvastu Kool annab välja Andrea Flügge-Ahlers mälestusfondi stipendiumi TARVASTU TRAGI.  

Stipendium  on mõeldud tunnustamaks Tarvastu Gümnaasiumi 10.-12. klassi hea õppimisega ühiskondlikult aktiivseid õpilasi ja antakse välja kord aastas.. 
Statuut
Stipendiumi taotlusvorm

2016         DEENA MÄGER
2017         MAARJA EVERT
2018         RENEE TREI